Lékárna PARACELSUS

náměstí Míru 135/74, 568 02 Svitavy

Časté dotazy

Jaká je doba platnosti receptu?

Běžný recept má platnost 14 kalendářních dní ode dne jeho vystavení, recept předepsaný na antibiotika má platnost nejdéle 5 kalendářních dnů, recept vystavený pohotovostní službou platí nejdéle jeden kalendářní den. Tzv. opakovací recept platí 6 měsíců.

Jaká je doba platnosti „výpisu“ z receptu?

Tzv. výpis z receptu (vystavený v případě, že lékárna nemá předepsaný lék k dispozici) má platnost stejnou jako recept, počítá se ode dne vystavení výpisu.

Jak naložit s prošlými nebo nepotřebnými léky?

Léky, které mají tzv. prošlou dobu použitelnosti nebo léky, které již pacient přestal užívat, doporučujeme donést do nejbližší lékárny, která zajistí jejich likvidaci předepsaným způsobem.

V žádném případě nedoporučujeme tyto léky vyhazovat do popelnic, splachovat do toalety apod.

Naše lékárna má smlouvu s certifikovanou firmou, která zajistí odbornou likvidaci dle zákona.

Jak poznám dobu použitelnosti léku?
Každá krabička léku je označena vytištěným či vyraženým údajem „EXP“ a datem (např. 03/2013), což znamená, že doba použitelnosti léku končí na konci března roku 2013. V případě, že si nejste jisti, přijďte se poradit do naší lékárny.