Národní sbírka- Varhany pro katedrálu

Národní sbírka- Varhany pro katedrálu

dokončeme dílo Karla IV.


Svatovítská katedrála je jedním z nejdůležitějších symbolů naší vlasti, stavěla se po staletí.

Základní kámen k ní položil Jan Lucemburský spolu se svým synem a budoucím císařem Karlem IV., stavebně byla dokončena za Československé republiky a my máme nyní příležitost dílo našich předků dokončit tím, že mu dáme to poslední, co schází- odpovídající a reprezentativní varhanní nástroj na místě, které je k tomu určeno. Tento projekt je koncipován jako národní akce  financovaná Národní sbírkou a nikoliv jako církevní záležitost, přestože církev je iniciátorem tohoto projektu.

prev-187466

Stávající Melzerovy varhany byly koncipovány jako dočasné- akusticky neobsáhnou celý prostor, přesto tyto varhany s největší pravděpodobností zůstanou v katedrále, kde budou nadále sloužit při běžných slavnostech a bohoslužbách.

Svatovítská katedrála je symbol odkazující k českým dějinám, kultuře a umění.

Stavitel nových varhan:

Na základě kvalifikovaného, velmi důkladného a přísného posouzení byla vybrána španělská firma, která má zkušenosti s nástroji pro katedrály těchto rozměrů.

Celková částka na pořízení varhan bude asi 80 milionů ( cena zahrnuje stavbu varhan, dopravu, novou elektroinstalaci, rekonstrukci západní kruchty, kde budou varhany stát).

Stav sbírky můžete sledovat na webu : http://www.svatovitskevarhany.com/ v oddílu Sponzorství/podpora.

Kasičky v lékárnách:

Ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou byla spuštěna nová kampaň na podporu Národní sbírky na svatovítské varhany. Od března 2018 můžete v lékárnách, které se dobrovolně zapojily do této akce, nalézt kasičky veřejné sbírky na svatovítské varhany.

Do této sbírky se zapojily i naše lékárny – Lékárna Na Hraniční a Lékárna Paracelsus.

 

29388377_565592830478162_4732818595984179200_n