Lékárna Na Hraniční

Hraniční 11, 568 02 SVITAVY

Časté dotazy

Jaká je doba platnosti receptu?
Běžný recept má platnost 14 kalendářních dní ode dne jeho vystavení, recept předepsaný na antibiotika má platnost nejdéle 5 kalendářních dnů, recept vystavený pohotovostní službou platí nejdéle jeden kalendářní den. Tzv. opakovací recept platí 6 měsíců.
Jaká je doba platnosti „výpisu“ z receptu?
Tzv. výpis z receptu (vystavený v případě, že lékárna nemá předepsaný lék k dispozici) má platnost stejnou jako recept, počítá se ode dne vystavení výpisu.
Jak naložit s prošlými nebo nepotřebnými léky?
Léky, které mají tzv. prošlou dobu použitelnosti nebo léky, které již pacient přestal užívat, doporučujeme donést do nejbližší lékárny, která zajistí jejich likvidaci předepsaným způsobem.
V žádném případě nedoporučujeme tyto léky vyhazovat do popelnic, splachovat do toalety apod.   Naše lékárna má smlouvu s certifikovanou firmou, která zajistí odbornou likvidaci dle zákona.
Jak poznám dobu použitelnosti léku?
Každá krabička léku je označena vytištěným či vyraženým údajem „EXP“ a datem (např. 03/2013), což znamená, že doba použitelnosti léku končí na konci března roku 2013. V případě, že si nejste jisti, přijďte se poradit do naší lékárny.