Tradice svitavského lékárnictví

Svitavy mají dlouhou lékárenskou tradici, která sahá až do roku 1519. Nebylo běžné, aby v malých městech lékárny existovaly. Svitavy se tak zařadily svou lékárnou vedle velkých měst, jako byly Pardubice, Hradec Králové nebo Olomouc, které měly lékárnu také od 16. století.

V 18. století zřídil ve Svitavách lékárnu Jan Šimon, který se přestěhoval z Litomyšle, kde svou lékárnu prodal. 26. února 1766 byla jeho svitavská lékárna, ve které nabízel 60 různých léků, zabavena jako pokoutní lékárna, neboť ji zřídil bez vědomí a schválení úřadů. Navíc v ní léčil lidi, což se nelíbilo lékařům. Nepomohla ani Šimonova obhajoba, že v lékařské praxi dosahoval dobrých výsledků.

Další lékárna ve Svitavách byla otevřena na konci 18. století nebo na začátku 19. století. Majitelem lékárny na náměstí v dnešním č. 54 byl Mauritz Horak, který lékárnickou živnost provozoval od roku 1805, kdy ji patrně převzal od svého otce Baltazara Horaka. Ten nechal svého syna Mauritze (Mořice) vystudovat na lékárníka. Rodina patřila ve Svitavách k těm nejváženějším. V roce 1843 podpořil Mauritz Horak svitavský chudobinec a přispěl k udržování památných soch ve Svitavách.

V roce 1850 se setkáváme v kronice města Svitavy se záznamem, že ve Svitavách je lékárník Karl Sander (1809 – 1879), který po studiích na litomyšlském gymnáziu absolvoval v roce 1835 studia farmacie ve Vídni. Jako lékárník začínal v lékárně u svého otce v Poličce, lékárnu vedl až do požáru města Poličky v roce 1845. Následně převzal lékárnu po Mauritzi Horakovi ve Svitavách, přenesl ji na náměstí do domu č. 22 (dnes je v domě poblíž fontány cukrárna). Karl Sander byl také velmi váženým měšťanem, od roku 1850 byl svitavským radním, opětovně byl zvolen v roce 1861, zastával řadu významných funkcí, např. ve fondu svitavské školy nebo okresního úřadu pro invalidy. Navrhl a realizoval osazení hřbitova stromy. Později byl císařem oceněn zlatým záslužným křížem. Také jeho nástupce, syn Fridrich Sander, který titul PhMr. získal po studiích ve Vídni v roce 1864, byl taktéž váženým Svitavanem a v letech 1885 až 1893 respektovaným starostou města. Pokračovatelem lékárnické živnosti v rodině Sanderů byl od začátku nového století Victor Sander. Pojmenoval lékárnu „Zum Auge Gottes“ (U Božího oka) a jako svitavský lékárník je uváděn do roku 1938. V čele lékárny, které se říkalo „dolní“, stál již během druhé světové války až do roku 1951 PhMr. Josef Kala.

Na náměstí nedaleko kostela v domě č. 90 vznikla zásluhou Josefa Haucka v roce 1906 druhá lékárna „Unter den Lauben“ (Pod podloubím). Josef Hauck vystudoval farmacii ve Vídni, před příchodem do Svitav působil jako lékárník v Mikulově. Po jeho smrti v roce 1923 patřila lékárna Hauckově vdově a v čele lékárny stanul odpovědný správce PhHr. Alois Bohla. Od roku 1927 působil v lékárně nejdříve jako asistent a od roku od roku 1933 až do roku 1938 jako její vedoucí PhMr. Wolfgang Hauck. V té době nese lékárna označení „Marienapotheke“ (U Panny Marie). Za druhé světové války stál v čele lékárny PhMr. František Pešek. V roce 1945 byl dán majetek veřejné koncesované lékárny (tzv. „horní lékárny“) pod národní správu a PhMr. František Pešek byl ustanoven správcem tohoto majetku. V roce 1948 byla lékárna přestěhována směrem ke středu náměstí do domu č. 74. V tomto domě je nyní lékárna Paracelsus.

Od roku 1951, kdy byla zrušena lékárna U Božího oka, šlo na dlouhou dobu 40 let o jedinou svitavskou lékárnu. V tomto roce také zemřel lékárník František Pešek a vedoucím lékárny, která se začala označovat jako „Medica č. 848“, se stal PhMr. Miroslav Salava. Ten v roce 1958 přešel na farmaceutickou fakultu do Brna, kde působil jako docent, odtud na farmaceutickou fakultu do Bratislavy, později na ministerstvo zdravotnictví. V roce 1960 přešla lékárna pod OŃZ Svitavy jako okresní lékárna s označením „05-09-01“. Vedení lékárny převzal PhMr. Jiří Roupec. Součástí lékárny byla také výdejna léčiv v nemocnici. Tu vedl PhMr. Zdeněk Stodola. Lékárna patřila k předním pracovištím tohoto typu v zemi, při generální přestavbě v roce 1968 zde byl instalován jako první ve východních Čechách kruhový dispenzační (výdejní) box. Šlo v té době o tak progresívní prvek, že do Svitav přilákal mnoho odborných návštěv – od ministra zdravotnictví až po delegace ze západní či východní Evropy nebo z Asie. V roce 1971 převzal tuto funkci RNDr. Jiří Wotruba, který lékárnu vedl až do roku 1994. Lékárna byla do tohoto roku, tak jako ostatní lékárny, pod správou Lékárenské služby Svitavy. V roce 1994 ji zprivatizoval PhMr. Bohumil Šperka, který ji pojmenoval po středověkém alchymistovi, astrologovi a lékaři Paracelsovi. Od roku 2011 je majitelkou lékárny PharmDr. Eva Báčová, vedoucí lékárnicí je RNDr. Mgr. Hana Madronová.

V roce 1988 byla v nově postavené budově polikliniky vybudována Lékárna Na poliklinice. Nahradila tak nevyhovující výdejnu léčiv, která byla umístěna ve sklepních prostorách nemocnice. Lékárna měla za úkol především zásobovat nemocnici. V jejím čele stála Mgr. Eliška Hargitayová, následně PharmDr. Eva Báčová, která v roce 1994 lékárnu zprivatizovala a provozovala do roku 2011, kdy ji prodala Svitavské nemocnici a.s.

V 90. letech 20. století vznikly ve Svitavách tři privátní lékárny. PharmDr. Eva Báčová (EB-LEK s.r.o.) vlastní „Lékárnu Na Hraniční“, která byla otevřena na stejnojmenné ulici v místě vstupu do největšího svitavského sídliště v prosinci roku 1995. Šlo o první nově vybudovanou soukromou lékárnu ve Svitavách. Vedoucí lékárnicí je PharmDr. Marie Frýzová. V roce 1995 zprivatizovala RNDr. Růžena Tomanová sklad zdravotnických potřeb na náměstí Míru č. 63 a přebudovala ho na „Novou lékárnu“ ve vlastnictví Tomanová lékárny s.r.o. V roce 1996 vznikla na náměstí Míru č. 31 „LEBO – Zelená lékárna“, kterou vlastní LEBO s.r.o., provozovatel sítě soukromých lékáren na Blanensku a Svitavsku.

Velké farmaceutické řetězce vybudovaly ve Svitavách ve dvou svitavských nákupních centrech vlastní lékárny. V roce 2006 to byla firma Česká lékárna holding, a. s., která vybudovala lékárnu „Dr. Max“ v hypermarketu Kaufland v ulici Antonína Slavíčka. V roce 2011 otevřela v ulici U Tří mostů v prostorách hypermarketu Albert pražská společnost Pears Health Cyber s.r.o. lékárnu „Harmonia“, kterou v roce 2014 prodala společnosti Česká lékárenská holding, a.s., která ponechala lékárně její původní název.

Milan Báča